Hjemsted

KFMH’s hjemsted er Vanløse Kulturstation, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 København. Her afholdes som regel foreningens arrangementer. Nogle enkelte gange kan der dog forekomme, at store arrangementer afholdes et andet steds. Fx foregik KFMH’s nyttårsbal januar 2015 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 K. 

Nedenunder vises Kulturstationens beliggenhed. Kulturstationen ligger lige ved siden af Vanløse station.

Enkelte gange kan det forekomme, at arrangementerne afholdes et andet sted end i Vanløse Kulturstation, så som nytårsballet. I det tilfælde vil det fremgå af kalenderen.