Indkaldelse til Generalforsamling 6. april 2019 kl. 17:30
i cafen i VanlÝse
Kulturstation

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Revideret regnskab og godkendelse.
3. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Der skal være fremmødt mindst 10% af foreningens medlemmer for at generalforsamlingen er lovlig. Forslag skal være formanden m/k eller bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Klik her for at læse vedtægterne.