Hjemsted

KFMH’s nye hjemsted er Amager Seniorklub, Radisevej 2 2300 København S. Her afholdes som regel foreningens arrangementer. Nogle enkelte gange kan der dog forekomme, at store arrangementer afholdes et andet steds. Fx foregik KFMH’s nytårsbal januar 2020 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 K. 

Nedenunder vises Amager Seniorklubs beliggenhed.

Enkelte gange kan det forekomme, at arrangementerne afholdes et andet sted end i Vanløse Kulturstation, så som nytårsballet. I det tilfælde vil det fremgå af kalenderen.