Historie

Københavns Folkemusikhus (KFMH) blev stiftet i 1978 og er en forening, der arbejder på at fremme og udbrede folkemusikalske oplevelser skabt i fællesskab på basis af aktiv deltagelse fra medlemmerne.

I kølvandet på folkemusikkens store popularitet i 70-erne stiftedes der flere forskellige åbne folkemusikhus med henblik på udbredelse og udøvelse af dansk og svensk folkemusik, dels spillemandsmusik og dels folkedans. Et af disse var Københavns Folkemusikhus, der oprindeligt havde til huse i Christianshavns Beboerhus. Foreningen voksede og der oprettedes forskellige undergrupper med forskellige aktiviteter, såsom Viseværkstedet, bladgruppen gårdvisesangergruppen Bajads mm. I midten af 1995, da Cajun musik kom frem, fik KFMH også sin egen Cajungruppe.

Sidst i 80 – erne flyttede folkemusikhuset til Lundtoftegade 87, ejet af Socialdemokraterne. Her fandtes et stort lokale med et af de bedste dansegulve i byen, desuden stod en række mindre lokaler til rådighed til fx bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Men år 2000 slap heldet op, da foreningen ikke længere fik lov til at benytte lokalerne i Lundtoftegade. Det blev til forskellige steder indtil et nyt hjemsted var fundet, Valhalsgade 4, nuværende Osramhus. På det tidspunkt var tilslutningen vigende og alle aktivitetsgrupperne blev enten opløst eller mistede tilknytningen til KFMH. I en kort periode blev KFKM lukningstruet, men de seneste år har der været en støt fremgang og arrangementerne bedre besøgt.

Du kan se den sidste balaften i Lundtoftegade 3/3 2001 i videoen fra Youtube

Københavns Folkemusikhus’s festafslutningsbal d. 3/3 2001. Martin Spillemands Orkester: Martin “Spillemand” Jensen, Ole Nurdug Jensen, Torben Hviid, Claus Mann, Judy Ryslander Schomacker.
Indslag under kaffepausen: Dennis Mogensen (guitar) og Benny E. Andersen (harmonika), Dennis Mogensen (guitar), Ole Nurdug Jensen (sang), Dennis Mogensen med Blomstrene Jasminer.
Judy Ryslander var initiativtager til optagelserne, og de menes at være optaget af Tommy Schomacker.

2010 blev lokalerne i Valhalsgade renoveret og blev til Osramhuset, administreret af Kultur2200 under Københavns kommune. Efter en kort periode i Hillerødgades Skole blev hjemstedet i en længere periode, Vanløse Kulturstation. Fra januar 2023 er hjemstedet Metronomen, Frederiksberg, se mere under “Hjemsted”