Referat af Generalforsamlingen 7. marts 2015


Til stede var 6 medlemmer af KFMH.
Henrik blev dirigent. Gregers blev referent.
Formanden Henrik aflagde beretning for året 2014,
hvor vi var flyttet til Vanløse Kulturstation.
Det førte til en diskussion af forskellige muligheder for at ændre status i forhold til kulturstationen,
for eksempel om mulighed for at benytte cafeen som sted for KFMHs arrangementer.
Man tilsluttede sig dog Gregers´ forslag om at holde lav profil overfor kulturstationen i
den kommende sæson (for ligesom at komme med i inderkredsen).
Kassereren Lone aflagde regnskab.
Året 2014 havde været et dyrt år for foreningen på grund af hele tre dyre orkestre i foråret 2014.
-resultatet blev et underskud på cirka 8ooo kroner, så den tilbageværende kapital var knap 17 kkr.
Alle blev genvalgt til bestyrelsen.
Dennis blev foreningens revisor.
Palle blev foreningens revisorsuppleant.
Årskontingentet forblev 100 kroner.
Entreen stiger til 30 kroner for gæster.
Henrik og Gregers fik pålagt opgaven snart at aftale reservationer for den kommende sæson
med kulturstationen.
Formanden takkede for god ro og orden.