Indkaldelse til Generalforsamling 8. november 2021 kl. 16:30
i Café Sommerfuglen, Valby Langgade 81


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Revideret regnskab og godkendelse.
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og suppleant.
  7. Eventuelt.
    Skal KFMH opløses? Det kræver en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter

Der skal være fremmødt mindst 10% af foreningens medlemmer for at generalforsamlingen er lovlig. Forslag skal være formanden m/k eller bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Klik her for at læse vedtægterne.