Referat af generalforsamling i KFMH 3. april 2023.


Referat af ordinær årlig generalforsamling i KFMH.
Afholdt i Café Sommerfuglen kl 16.00.
Til stede var Henrik, Merete, Lise og Konrad.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
 3. . Revideret regnskab og godkendelse.
 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af forslag, herunder ændringer i Folkemusikhusets vedtægter.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Eventuelt

 1. Til ordstyrer blev Lise valgt og til referent Konrad. Ordstyrer konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og lovligt indkaldt (mere end 3 uger forinden)
 2. Efter Corona blev KFMH hjemløs og først i januar 2023 har KFMH fået adgang til Metronomen. Da der ikke har været arrangementer de sidste år, er der styr på financerne, indkøb mv.
  Til det første arrangement efter Corona, 7. januar 2023 spillede Vanløse Almindelige Danseorkester og der var et godt fremmøde. I februar var der to gæsteorkestre, Mandagsorkestret og Rummelpot, og i marts Egen Stemning. 1. april kom Olga Polka, og det var et godt besøgt arrangement. Husorkestret, FH Spillefolk, spillede efter kaffepausen til alle 4 arrangementer. Sidste arrangement inden sommerferien er 6. maj, hvor Frøberg er gæsteorkester.
  Beretningen blev godkendt med applaus
  Konrad holder hjemmesiden opdateret, og på sigt er det meningen, at det er muligt at se en oversigt over tidligere arrangementer.
 3. Der har ikke været nogen aktivitet i 2022, og derfor er der ikke noget regnskab.
 4. Intet budget, men pæn mange penge indestående på en bankkonto. Kontingent og entré forbliver uændret. Kontingent gælder for et kalender år ad gangen.
 5. Der var ikke kommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle blev genvalgt.
 7. Evt. Merete køber nogle blomster og lyskæde til KFMH arrangementerne

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden

Konrad (referent)