WP loop og testudskrift

WordPress benytter sig af en loop, der henter indhold, som i forvejen er hentet ind via forespørgsel fra den tilhørende database. Alt bruger baseret indhold, såsom poster, sider, udgivne poster, eller kladder befinder sig i tabellen “posts”.

Når det drejer sig om udgivne indlæg, så henter database forespørgslen disse frem, Der oprettes så objekter af typen “post” og WordPress har en funktion, som henter disse frem, den hedder the_post(). Denne henter indhold fra forespørgslen og lægger den ind i template

Posterne hentes

med det format, som specificeret ved “get_post_format();

Vi kan nu checke hvilken template WordPress ved Twenty Seventeen bruger for at for at hente postene. Når det er indlæg, så bruger Twenty Seventeen skabelonen i filen archive.php. For et enkelt indlæg, – så bruges single.php. Hvis forsiden er en indlægsside, så bruges skabelonen, index.php. Men hvis forsiden er en side (page), så bruges, front-page.php. Og en almindelig side (ikke en forside), page.php. Skabelonerne er temaets kerne, og hvert tema har et antal skabeloner, som kan benyttes. Det varierer fra tema til tema.

Som et kuriosum kan nævnes, at alt indhold i WordPress gemmes i databasen, men det indhold, der vises har status af “publish”, og de gamle “inherit” eller “draft” eller noget andet. Det vil sige, alt hvad du propper af indhold i WordPress opbevares i databasen.

Notér også, at WordPress har en del funktionalitet-skabeloner til at vise sider, men det er op til temaerne at fylde dem med med indhold. Således, når Twenty Seventeen bliver initialiseret, udfører den en række initialisationer, som er obligatorisk, disse funktioner skal udføres tilstrækkeligt tidligt. Hvis man går til functions.php, ser man at initialiseringsfunktionen skal udføres som følger:

add_action( ‘after_setup_theme’, ‘twentyseventeen_setup’ );

Her er ‘twentyseventeen-setup’ initialiserings funktionen i Twenty Seventeen, og det skal udføres på et sted specificeret ved ‘after_setup_theme’. Add_action betyder, at funktionen skal udføres. WordPress har en række “hooks”, der fortæller hvad skal udføres, og hvor det skal udføres af det, som tilføjes til listen på vedkommende hook. Andre eksempler er add_shortcode, som indsætter en PHP kode ind i dokumentet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.