Indkaldelse til Generalforsamling 1. april 2017 kl. 17:00
i cafen i VanlÝse
Kulturstation

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Revideret regnskab og godkendelse.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Eventuelt.

Der skal være fremmødt mindst 10% af foreningens medlemmer for at generalforsamlingen er lovlig. Forslag skal være formanden m/k eller bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Klik her for at læse vedtægterne.